Nabór wniosków na dofinansowanie do usunięcia azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie “Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest“, ogłasza nabór wniosków na zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne zainteresowane usunięciem w 2019 roku wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości i otrzymaniem dotacji na ten cel, proszone są  o zgłoszenie się do urzędu gminy w zależności od miejsca zamieszkania, w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informacje na temat terminu naboru wniosków zostaną ogłoszone przez poszczególne gminy powiatu lubaczowskiego.

Poniżej do pobrania informacje na temat azbestu.

Azbest

Drukuj