Nadleśnictwo Oleszyce ma już 75-lat

Nadleśnictwo Oleszyce ma już 75 lat. Z tej okazji 10. października zorganizowało uroczyste obchody jubileuszu, połączone ze Świętem Lasu. Na uroczystości Powiat Lubaczowski reprezentowała Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu oraz Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski. Spotkanie było okazją do oddania do użytku ścieżki historyczno – przyrodniczej w leśnictwie Kolonia oraz obiektu turystyczno – edukacyjnego  w leśnictwie Zabiała.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa. Na terenie powiatu  lubaczowskiego działają trzy Nadleśnictwa: Lubaczów, Oleszyce i Narol.

Obchody Jubileuszu 75-lecia Nadleśnictwa Oleszyce rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Oleszycach. Po niej uczestnicy przejechali do siedziby Leśnictwa Kolonia (Stare Sioło 48), gdzie złożyli kwiaty pod krzyżem w Katyńskim Lesie Pamięci Leśników  i przeszli nowo powstałą ścieżką przyrodniczo-historyczną.  Przygotowana przez leśników ścieżka  jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych- dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Bazująca na pozostałościach po umocnieniach linii Ribbentrop-Mołotow, pokazuje także, jaka produkcja szkółkarska jest prowadzona w leśnictwie.

Kolejnym punktem świętowania było uroczyste otwarcie obiektu edukacyjno-rekreacyjnego w Leśnictwie Zabiała. Tam też Stanisław Zagrobelny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce przedstawił historię 75-letniej działalności nadleśnictwa.

Na ręce Nadleśniczego S. Zagrobelnego, Przewodnicząca Rady M.Tabaczek i Starosta Z. Swatek wręczyli przygotowany na okazję jubileuszu grawerton z gratulacjami i życzeniami dla leśników.

Z okazji swojego Jubileuszu, Nadleśnictwo Oleszyce przygotowało film:

Tekst: I.Buczko

Zdjęcia: I.Buczko, P.Furgała

Drukuj