Poznaliśmy szkoły najlepsze we współzawodnictwie sportowym

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubaczowie już po raz XXI podsumowały współzawodnictwo sportowe szkół z terenu powiatu lubaczowskiego. Pod uwagę były brane wyniki osiągnięte przez uczniów w roku szkolnym 2018/2019.  Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, którzy wraz z uczniami wywalczyli mistrzostwo powiatu, a także wysokie lokaty w zawodach na szczeblu wojewódzkim, puchary, dyplomy i nagrody odebrali 9.października w auli Zespołu Szkół w Oleszycach.

W spotkaniu-oprócz dyrektorów szkół i nauczycieli wychowania fizycznego z całego powiatu- uczestniczył Jacek Bigus, dyrektor biura Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Starosta Zenon Swatek, wójtowie i burmistrzostwie oraz Zarząd i członkowie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubaczowie.  Wyniki klasyfikacji przedstawiła prezes związku, Małgorzata Zdeb – Kwiatkowska, a nagrody wręczył Starosta Z.Swatek wraz z Dyrektorem J.Bigusem.

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół w klasyfikacji gmin powiatu lubaczowskiego w roku szkolnym 2018/2019

3. Gmina Horyniec – Zdrój 371 pkt
2. Miasto i Gmina Narol 377 pkt
1. Miasto i Gmina Oleszyce 386 pkt

 

Powiat lubaczowski był reprezentowany przez 8 gmin i w łącznej klasyfikacji zdobył  2 387 pkt.

 

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych- Igrzyska Dzieci w roku szkolnym 2018/2019

3. Szkoła Podstawowa w Horyńcu – Zdroju 178 pkt
2. Szkoła Podstawowa w Narolu 214 pkt
1. Szkoła Podstawowa w Oleszycach 249 pkt

 

Powiat w kategorii łącznej  szkół podstawowych reprezentowany był przez 19 szkół podstawowych i uplasował się na 16   miejscu w województwie podkarpackim / 25 powiatów / z wynikiem 2387 pkt. Sklasyfikowano 605 szkoły podstawowe w województwie podkarpackim.

 

Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i gimnazjalnych-  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w roku  szkolnym 2018/2019

3. Szkoła Podstawowa w Dachnowie 111 pkt
2. Szkoła Podstawowa w Łukawcu 119 pkt
1. Szkoła Podstawowa w Horyńcu – Zdroju 193 pkt

 

Powiat lubaczowski reprezentowany przez 21 szkół podstawowych i gimnazjalnych, i w kategorii łącznej szkół uplasował się na 16 miejscu w województwie podkarpackim / na 25 powiatów / z wynikiem 2387 pkt. Sklasyfikowano 634 szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim.

 

 Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019

3. Liceum Ogólnokształcące Lubaczów 111 pkt
2. Zespół Szkół Oleszyce 155 pkt
1. Zespół Szkół Lubaczów 208 pkt

Powiat w kategorii Licealiady uplasował się na 19  miejscu zdobywając 474 pkt. województwie podkarpackim. Sklasyfikowano 154 szkoły średnie w województwie podkarpackim.

 

Dyrektor Jacek Bigus podczas spotkania zaznaczał, że województwo podkarpackie jest jedynym w kraju,  gdzie wszystkie gminy i powiaty- w tym powiat lubaczowski- zaangażowane są w program “Szkolny klub sportowy”, który tworzy przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe w danej szkole. Na Podkarpaciu program realizuje 1346 grup szkoleniowych, a w nich ponad 24 tys. dzieci i młodzieży.

Z kolei Zbigniew Buczko, były wieloletni prezes SZS w Lubaczowie, podziękował dyrektorom szkół za bezpłatne udostępnianie hal sportowych na przeprowadzenie zawodów dla uczniów, a nauczycielom za pomoc- choćby w postaci sędziowania- w przeprowadzaniu zawodów. Zaznaczył także, że z wyników szkół w powiecie, osiąganych we współzawodnictwie sportowym, powinniśmy być zadowoleni, bo nasze szkoły rywalizują często z placówkami stricte sportowymi, gdzie zajęcia z wychowania fizycznego przeprowadzane są po kilka godzin, przez 5 dni w tygodniu.

Iwona Buczko

Fot. I. Buczko, P.Furgała

 

Drukuj