Przekazanie nowego samochodu dla OSP Wielkie Oczy

W sobotę 5. października strażacy z OSP Wielkie Oczy otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD3C FL.  Pojazd trafił do OSP dzięki ponad 80% dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystym przekazaniu  uczestniczył m.in. st. bryg. mgr inż. Daniel Dryniak, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w sanktuarium MB Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Następnie uczestnicy prowadzeni przez Tarnogrodzką Orkiestrę Dętą, przeszli na plac przy remizie OSP Wielkie Oczy. Wśród gości spotkania znaleźli się m.in.: Teresa Pamuła – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, st. bryg. Daniel Dryniak- Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Albert Hawrylak – Wójt Gminy Wielkie Oczy i kpt. Wojciech Wus – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubaczowie.

Po przemówieniach st.bryg. Daniel Dryniak i Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak na ręce prezesa OSP Wielkie Oczy dh Jerzego Senyka i kierowcy dh Rafała Gardzielika, oficjalnie przekazali dowód rejestracyjny i kluczyki do nowego samochodu.  Otrzymanie pojazdu przez OSP w Wielkich Oczach było możliwe dzięki staraniom m.in.  Anny Schmidt-Rodziewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – nadbryg. Andrzeja Babca.

 

 

Drukuj