Nowa odsłona KPP w Lubaczowie

Nowym wyglądem, funkcjonalnością i wysokim standardem, zapewniającym odpowiedni komfort pracy oraz obsługi interesantów, cechuje się teraz budynek Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie. Całkowity koszt remontu wyniósł prawie 9 mln zł i był możliwy dzięki środkom z “Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020”.

Budynek komendy o powierzchni użytkowej 2 672,0 m2, pochodzi z lat 70-tych XX w. i od dawna wymagał remontu.  Dlatego po wydaniu w dniu 9 listopada 2017 r. przez Starostę Lubaczowskiego pozwolenia na budowę, rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie”. Prace remontowe były realizowane w oparciu o projekt opracowany przez „PRO-POMIAR” s.c., a wykonała je firma Budowlano-Handlowa Rak Spółka Jawna. Remont trwał od czerwca 2019 roku do października 2020 roku.

Zakresem prac objęto:

  • roboty remontowo-budowlane budynku głównego komendy wraz z dobudową klatki schodowej,
  • remont istniejących garaży,
  • budowę wiaty dla pojazdów i dla agregatu prądotwórczego, kojców dla psów,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odnowienie elewacji,
  • wymianę ogrodzenia zewnętrznego, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
  • wymianę wewnętrznych instalacji, m.in. wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej,
  • dostawę i montaż agregatu prądotwórczego oraz dźwigu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
  • wykonanie dróg, miejsc postojowych, chodników i dojść do budynków z kostki brukowej.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zyskała nowy parking, a przy wejściu głównym windę dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynek został wyposażony w nowy sprzęt teleinformatyczny. Powstała też poczekalnia dla interesantów, pomieszczenia socjalne, nowoczesna składnica akt, szatnie oraz miejsce na siłownię. Odnowiona została również elewacja budynku, na której pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, w tym logo policji, a obok budynku podświetlany pylon.

Łączna wartość prac budowlanych wyniosła 8 301 257, 94 zł brutto, a koszt całego zadania inwestycyjnego wraz z pierwszym wyposażeniem w sprzęt kwaterunkowy oraz urządzenia łączności i informatyki to 8 823 890,00 zł brutto. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków “Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020″*.

Szczególne podziękowania należą się pani minister Annie Schmidt, która po zapoznaniu się ze stanem technicznym lubaczowskiej Komendy Policji zadeklarowała pomoc w uzyskaniu w stolicy zgody na przeznaczenie środków koniecznych do przeprowadzenia remontu tego obiektu- dodaje Starosta Zenon Swatek.

*Źródło: Podkarpacka Policja

Fot/mp4: www.podkarpacka.policja.gov.pl

Drukuj