O problemach powiatu z Marszałkiem W. Ortylem

W środę 6. marca w Lubaczowie gościł Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Anna Schmidt-Rodziewicz, Posłanka na Sejm. W Starostwie Powiatowym goście dyskutowali z Zenonem Swatkiem, Starostą Lubaczowskim oraz pozostałymi włodarzami z terenu powiatu o problemach i pilnych potrzebach naszego terenu.

Na wstępie spotkania, Starosta podziękował za dotychczasowe wsparcie, które Województwo Podkarpackie udzieliło  Powiatowi Lubaczowskiemu, widocznie szczególnie w postaci budowanych obwodnic czy rozbudowie Uzdrowiska Horyniec.  Słowa uznania za starania mające na celu m.in. pozyskanie zgód na uruchomienie kopalni siarki w Baszni Dolnej, padły też w stronę Posłanki Anny Schmidt-Rodziewicz. W odpowiedzi, Posłanka zachęcała do współpracy samorządów ze sobą, jak i z Rządem, i sięgania po środki wojewódzkie i rządowe. Podkreśliła, że województwo podkarpackie otrzyma w tym roku w ramach ministerialnego Funduszu Dróg Samorządowych rekordową kwotę 270 mln zł, przeznaczonych na dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych.

W dalszej części debaty wiele miejsca poświęcono modernizacji drogi 865 Jarosław-Bełżec i 867 Sieniawa – Oleszyce – Horyniec – Prusie. Jak zaznaczał Starosta Z. Swatek, te dwie drogi są najważniejszymi dla powiatu drogowymi inwestycjami do zrealizowania. Marszałek zapewnił, że obie drogi są dla samorządu województwa priorytetem, zwłaszcza 865, i na pewno zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby zostały zmodernizowane jak najszybciej.  Zapewnił też o budowanej  w przyszłości obwodnicy Narola.

Poruszono także problem koniecznej modernizacji linii kolejowej 101 Munina-Hrebenne, ważnej dla funkcjonowania kopalni siarki w Baszni, w której właśnie wydobyto pierwsze kilogramy tego surowca, a która może zostać zrealizowana w przyszłej perspektywie unijnej, poświęconej właśnie infrastrukturze kolejowej.

Po spotkaniu z samorządowcami goście udali się na  briefing prasowy w Muzeum Kresów w Lubaczowie, podczas którego podsumowali wizytę w Lubaczowie.

 

Drukuj