Odnawialne Źródła Energii- LUBACZOWSKI KLASTER ENERGII

Odnawialne Źródła Energii

LUBACZOWSKI KLASTER ENERGII

(Miasto Lubaczów, Gmina Lubaczów, Gmina Horyniec-Zdrój,

Miasto i Gmina Cieszanów, Miasto i Gmina Narol, Powiat Lubaczowski)

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

POMPY CIEPŁA

MAGAZYNY ENERGII

do 70% dofinansowania

 

Projekt parasolowy OZE jest jednym z pierwszych działań prowadzonych przez podmioty zrzeszone w Lubaczowskim Klastrze Energii, który został powołany do życia w 2021 r. Powstanie Klastra jest konsekwencją coraz większego zainteresowania mieszkańców i przedsiębiorców odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój instalacji OZE.

Odbyły się już pierwsze spotkania informacyjno-promocyjne dot. możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji OZE dla gospodarstw domowych.

W czasie spotkań przedstawiano możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznych, powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła c.o.i c.w.u., a także magazynów energii. Mieszkańcy mogli zapoznać się szczegółowo z kwestiami prawno-organizacyjnymi, finansowymi itp.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest konieczność wykonania w gospodarstwie domowym terenowej inspekcji technicznej przez koordynatora klastra,a następnie sporządzenie raportu zawierającego m.in. oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną; wytyczne dot. montażu instalacji, dobór optymalnej mocy instalacji; prognozę wyprodukowanej ilości energii oraz weryfikację możliwej do zainstalowania mocy źródła OZE.

Lubaczowski Klaster Energii na podstawie zebranych informacji podejmie kolejne czynności tj.:

1)         wykonana zbiorczą dokumentację techniczną na podstawie indywidualnych raportów od mieszkańców, wykonanych podczas terenowych inspekcji technicznych;

2)         przygotuje program funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności;

3)         przygotuje i złoży wniosek aplikacyjny (przewidywany termin naboru III/IV kwartał br.)

Wszystkich zainteresowanych zakupem i montażem instalacji OZE zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne oraz do udziału w projekcie.

 

HARMONOGRAM KOLEJNYCH SPOTKAŃ GRUPOWYCH Z MIESZKAŃCAMI

Gmina Lubaczów

 • 07.2021 r. o godz. 17:00 w Domu Kultury w Załużu
 • 07.2021 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Baszni Dolnej
 • 07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy w Opace
 • 07.2021 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury w Młodowie

Miasto Lubaczów

 • 07.2021 r. o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie
 • 07.2021 r. o godz. 19:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie

Miasto i Gmina Narol

 • 07.2021 r. o godz. 17:00  w świetlicy wiejskiej w Rudzie Różanieckiej
 • 07.2021 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Łówczy
 • 07.2021 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Łukawicy
 • 07.2021 r. o godz. 19:00   w świetlicy wiejskiej w Woli Wielkiej

Miasto i Gmina Cieszanów

 • 07.2021 r. o godz. 17:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

Gmina Horyniec-Zdrój

 • 07.2021 r. o godz. 17:00  w świetlicy wiejskiej w Werchracie
 • 07.2021 r. o godz. 19:00  w świetlicy wiejskiej w Nowym Bruśnie

 

Więcej informacji można uzyskać:

1)         u Koordynatora Klastra – DOEKO GROUP Sp. z o.o. pod nr tel. 12 446 42 97

2)         w poszczególnych Urzędach Gmin tworzących Lubaczowski Klaster Energii.

Drukuj