Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie