Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego