Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych LO w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

73.188,70 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 20.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 14.830,00 PLN

Zadanie (część) nr 3 – 5.498,70 PLN

Zadanie (część) nr 4 – 13.240,00 PLN

Zadanie (część) nr 5 – 8.440,00 PLN

Zadanie (część) nr 6 – 6.080,00 PLN

Zadanie (część) nr 7 – 5.100,00 PLN

Drukuj