OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni szkolnych Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 7

Drukuj