OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy – Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” Zadania 1 – 6