OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Dostawa sprzętu i wyposażenia pracowni szkolnych dla ZS, LO, i ZPJP II w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego – Zadanie 1 – 7

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

52.700,00 PLN, w tym:

Zadanie (część) nr 1 – 3.000,00 PLN

Zadanie (część) nr 2 – 2.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 3 – 17.500,00 PLN

Zadanie (część) nr 4 – 12.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 5 – 11.200,00 PLN

Zadanie (część) nr 6 – 1.000,00 PLN.

Zadanie (część) nr 7 – 6.000,00 PLN

Drukuj