OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lubaczowie