ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie i dostawa 6 szt. tablic informacyjnych dla trzech zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843.)

 

Zarząd Powiatu Lubaczowskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie i dostawę 6 szt. tablic informacyjnych dla trzech zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 6 szt. tablic informacyjnych dla trzech niżej wymienionych zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych:

  • „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000 – 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564” – 2 szt.
  • „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska – Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587” – 2 szt.,
  • „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591 – 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 – 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000 – 0+259” – 2 szt.
Drukuj

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Zał. nr 1 - projekt umowy 294 KB 84
pdf Zał.2 - formularz oferty 277 KB 89
pdf zapytanie_ofertowe_tablica informacyjna 1 MB 121
pdf Informacja o wyborze oferty 572 KB 77