OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Stary Dzików, Gminy Horyniec-Zdrój

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Powiat Lubaczowski: Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów własności osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Stary Dzików, Gminy Horyniec-Zdrój

Drukuj