OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi – Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie lubaczowskim w ramach projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”