OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Przebudowa kotłowni paliw stałych na kotłownię gazową wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie