Otwarcie kopalni siarki Basznia II

8.maja Starosta Lubaczowski Zenon Swatek uczestniczył w oficjalnym otwarciu kopalni siarki Basznia II w Podlesiu. Ten nowoczesny kompleks wydobywczy to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie lubaczowskim.

W wydarzeniu wzięli udział także m.in.: Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Anna Schmidt-Rodziewicz – Poseł na Sejm,  Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki,  Teresa Pamuła – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego i przedstawiciele Grupy Kapitałowej PBI– inwestora kopalni.

Siarka będzie wydobywana poprzez wytop w złożu za pomocą przegrzanej wody i wypompowana w stanie płynnym na powierzchnię. Zakład gwarantuje wydobycie 200 tysięcy ton siarki rocznie, która ma być m.in. transportowana koleją do terminala w Gdańsku, skąd popłynie na kilka kontynentów. W nowoczesnym zakładzie Basznia II obecnie zatrudnionych jest około 80 osób, ale właściciel-Polska Siarka- planuje zwiększenie zatrudnienia.  Na wydobywanie surowca ma koncesję na 20 lat.  Inwestycja pochłonęła blisko 100 mln zł.

Foto: www.elubaczow.com

 

 

Drukuj