Poseł Teresa Pamuła spotkała się z włodarzami z terenu powiatu

W poniedziałek 2. grudnia w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie z włodarzami z terenu Powiatu Lubaczowskiego spotkała się  Teresa Pamuła, Poseł na Sejm RP.  Uczestnicy rozmawiali o problemach w poszczególnych gminach i możliwościach ich rozwiązania.

Chcemy dziś porozmawiać o problemach, które istnieją w powiecie lubaczowskim, choć są one podobne w każdym samorządzie.  Takie spotkania są niezbędne, by przeanalizować pewne sprawy, które należałoby przekazać do Sejmu, do komisji sejmowych. Deklaruję także pomoc wójtom i burmistrzom ponad podziałami, aby  nasz powiat i cała ta część województwa rozwijała się szybciej, niż inne części Polski, bo tylko wtedy jesteśmy  w stanie dopędzić inne regiony-  tłumaczyła na wstępnie Poseł T. Pamuła.

Poseł poinformowała także o powstającym w Sejmie  Zespole ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Lecznictwa Służb Mundurowych oraz o ustawach podejmowanych na ostatnim posiedzeniu Sejmu, m.in. o Funduszu Solidarnościowym na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Wyliczyła priorytety obecnego Rządu, wśród nich m.in. przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy, infrastruktura oraz edukacja, a także  zapewnienie środków na podstawowe potrzeby w ramach polityki społecznej.

Następnie rozpoczęła się dyskusja o problemach w powiecie i  poszczególnych gminach. Poseł mogła usłyszeć m.in. o kłopotach lubaczowskiego szpitala, wynikających m.in. z braków w kadrze lekarskiej, przerzucaniu na samorządy finansowych konsekwencji wprowadzanych reform ( np. podwyżek dla nauczycieli, podniesienia najniższej pensji czy utrzymywania w szkołach gabinetów stomatologicznych) czy  trudnościach w utrzymywaniu wiejskich szkół. Samorządowcy mówili także o reformie śmieciowej i związanym z nią wzroście cen odpadów czy kluczowym dla naszego terenu problemie- znacznie większych, niż  w innych miastach i powiatach Mieleckiej SSE, kosztach ponoszonych przez inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć działalność w powiecie lubaczowskim.

 

IB

Drukuj