“Powiat Lubaczowski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

12 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie zostanie zorganizowana konferencja “Powiat Lubaczowski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Celem spotkania jest zainicjowanie budowy szerokiej platformy współpracy na rzecz uruchomienia programu naukowo-gospodarczego “Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Dzięki programowi możliwy byłby wzrost produkcji żywości wysokiej jakości na terenie Powiatu Lubaczowskiego. Ponadto inicjatywa ma zapoczątkować wzrost konkurencyjności naszego sektora rolno-spożywczego, wzmocnić edukację społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywania, a w konsekwencji podnieść jakość życia mieszkańców regionu.

W programie spotkania:

1000 – Otwarcie konferencji, wystąpienia wprowadzające –  Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski, Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

  1. Rynkowe Wyzwania Przemysłu Rolno-Spożywczego na świecie i w Polsce
  2. Innowacje w sektorze rolno spożywczym: rolnictwo precyzyjne, energetyka słoneczna, gospodarka odpadami
  3. Nowe uprawy ( jagoda kamczacka, konopie, sorgo, oxytree), i przetwórstwo (winiarstwo, serowarstwo, produkcja fermentowana)

1130-1145– przerwa kawowa

  1. Produkcja żywności wysokiej jakości, żywność funkcjonalna/nutraceutyki, zastosowania w żywieniu zbiorowym (np. szpitale, sanatoria, restauracje, szkoły)
  2. Nowe trendy: longevity, permakultura
  3. Geneza i implementacja programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia

1315-1330– przerwa kawowa

  1. Ekosystem Platformy Zielone Roztocze Lubaczowskie. Identyfikacja kluczowych partnerów platformy
  2. Możliwe korzyści dla aktorów inicjatywy oraz powiatu wynikające z uruchomienia programu. Propozycje współpracy z dolnośląską Zieloną Doliną

1430-1500 – Podsumowanie: Zakończenie konferencji

Głównym prelegentem będzie prof. dr hab. inż. Mirosław Miller – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Specjalista w zakresie materiałów zaawansowanych i nanotechnologii. Autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych ponad 1500 razy, Index Hirscha 19. Koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych regionalnego programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, inicjator Szkoły Przedsiębiorczości i Innowacji przy Uniwersytecie Przyrodniczym. Profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1979-2012), profesor w Instytucie Energetyki (2006-2008), Dyrektor Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych PAN (2012-2015), stypendysta Fundacji Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-1987) oraz Fundacji Welcha na uniwersytecie Texas A&M (1993), członek Rady Naukowej European Society of Thin Films (EFDS). Inicjator i koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007), współtwórca i pierwszy Prezes Zarządu spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ / Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (2008-2012). Współzałożyciel i mentor licznych spółek technologicznych startup.

Drukuj