Powiat Lubaczowski, Tomaszowski i UMCS- razem na rzecz Roztocza!

Wzmocnienie spójności oraz zrównoważonego rozwoju czy wykreowanie markowego produktu turystycznego Roztocza mają umożliwić porozumienia, zawarte 28. listopada br. między Powiatem Lubaczowskim a Powiatem Tomaszowskim oraz Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. To pierwsza- w ponad dwudziestoletniej historii Powiatu Lubaczowskiego- współpraca, nawiązana z ośrodkiem naukowym.

Dokumenty podpisali podczas Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie: Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski, Paweł Głaz- Wicestarosta Lubaczowski, dr hab. prof. UMCS Wojciech Janicki-  dyrektor Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, a także Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń- Wicestarosta Tomaszowski.  Dodatkowo z referatem dotyczącym budowania marki produktu turystycznego Roztocza wystąpiła dr hab. Teresa Brzezińska- Wójcik, prof. UMCS w Lublinie.

Porozumienie o współpracy między Powiatem Lubaczowskim a Instytutem Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, ma na celu przede wszystkim umożliwienie  realizowania wspólnych projektów naukowo- badawczych, badawczo- rozwojowych i edukacyjnych, w szczególności w zakresie geoturystyki kulturowej.  Zarówno powiat, jak i uczelnia zobowiązały się także do innej współpracy naukowej w zakresie gospodarki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej, wspólnych działań promocyjnych czy wspierania inicjatyw służących rozwojowi wschodnich regionów Polski. Ponadto Powiat będzie udzielał wsparcia w podnoszeniu umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenia studentom Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Z kolei porozumienie podpisane przez włodarzy Powiatu Lubaczowskiego i Powiatu Tomaszowskiego dotyczy współpracy na rzecz budowy spójności gospodarczej, społecznej, turystycznej i przestrzennej obu powiatów. Do porozumienia mogą przystąpić także inne podmioty, w tym jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, podmioty biznesowe czy uczelnie wyższe.

Współpraca powiatów i uczelni ma wzmocnić potencjał turystyczny Roztocza (oparty o istniejące dziedzictwo geologiczne,  kulturowe i walory przyrodniczo- krajobrazowe),  które dzięki wspólnej promocji, ma większą szansę zaistnieć w świadomości turystów.

Włodarze obu powiatów liczą także, że uda się wdrożyć inicjatywę “Kamienny las na Roztoczu” i wpisać ten obszar na światową listę geoparków UNESCO.  Ponadto Powiat Lubaczowski złożył już wniosek do Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Słowacja na realizację projektu “Trasa geoturystyczna Roztocza Wschodniego”, która w założeniach ma połączyć się ze “Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego” i udostępnić szerzej turystom atrakcje Roztocza. 

Jesteśmy zgodni co do potencjału turystycznego naszych powiatów, dlatego też musimy inicjować i tworzyć partnerstwa w działaniach promocyjnych, wydarzeniach oraz projektach turystycznych. Wierzę głęboko w to, że status Rezerwatu Biosfery Roztocze, będzie sprzyjał budowaniu tożsamości kulturowej naszego regionu- mówił podczas spotkania Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski.

Przed nami realizacja całego szeregu zadań, w których my- środowisko akademickie,  będziemy mogli państwu- środowisku samorządowemu, służyć wiedzą i zaangażowaniem- zapewniał z kolei dr hab. prof. UMCS Wojciech Janicki-  dyrektor Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Potrzeba partnerstwa wynika z oczekiwań społecznych  i samorządowych naszych sąsiadujących ze sobą powiatów na obszarze Roztocza. Bardzo istotnym argumentem,  przemawiającym za tym partnerstwem  jest potrzeba współpracy w promocji  zarejestrowanego  w czerwcu br.  Transgranicznego Rezerwatu Biosfery UNESCO.  Możemy te zadania realizować  z wykorzystaniem funduszy w najnowszej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dodatkowym argumentem jest fakt,że samorządy województw podpisały w ub. tygodniu list intencyjny o współpracy subregionu Roztocze jako jednej marki turystycznej– mówił Henryk Karwan, Starosta Tomaszowski.

Po zakończeniu Sesji, gospodarze Powiatu wraz z gośćmi udali się  do Radruża, gdzie zwiedzili naszą perłę Unesco- cerkiew św. Paraskewy.

 

 

Drukuj