„Powiat Lubaczowski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

12 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie została zorganizowana konferencja „Powiat Lubaczowski. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, przygotowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. Głównym prelegentem był prof. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Spotkanie miało pokazać, że powiat lubaczowski to miejsce, gdzie stawiamy na jakość i rozwój rolnictwa, w tym produkcję żywności najwyższej jakości oraz rozwój usług agroturystycznych. Miało także umożliwić wymianę doświadczeń  między rolnikami, producentami i przedsiębiorcami. Konferencja jest też pierwszym krokiem w budowie platformy “Zielony Powiat Lubaczowski”, która wzmocniłaby konkurencyjność naszego sektora rolno-spożywczego i edukację społeczeństwa w zakresie zdrowego odżywania, a w konsekwencji pomogła podnieść jakość życia mieszkańców regionu.

Konferencję otworzył Starosta Zenon Swatek, który podkreślał, że perspektywa rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz produkcji żywności wysokiej jakości na terenie powiatu jest bardzo obiecująca.

Na naszym terenie istnieją gospodarstwa, którym udało się wyspecjalizować pod kątem turystyki wiejskiej, ziołolecznictwa, produktów ekologicznych czy  tradycyjnych. Jestem przekonany, że w naszym subregionie z każdym rokiem będzie przybywać producentów żywności wysokiej jakości. Taka żywność jest coraz częściej poszukiwana, zwłaszcza przez turystów odwiedzających nasze tereny i z tym właśnie wiążemy nadzieje na rozwój społeczno-gospodarczy– mówił Starosta Z.Swatek na rozpoczęciu spotkania.

Przyjechali na nie m.in. lokalni producenci żywności, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji rolniczych  oraz rolnicy. Z listem od Poseł Teresy Pamuły przybyła także Alicja Rutkowska z lubaczowskiego biura pani Poseł.

Uczestnikom o m.in. rynkowych wyzwaniach przemysłu rolno-spożywczego na świecie i w Polsce, innowacjach w sektorze rolno spożywczym czy żywności funkcjonalnej, a wreszcie o genezie i implementacji programu “Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” oraz Ekosystemie Platformy “Zielony Powiat Lubaczowski”- identyfikacji kluczowych partnerów platformy i możliwych  korzyściach dla aktorów inicjatywy oraz powiatu, mówił prof. Mirosław Miller- specjalista w zakresie materiałów zaawansowanych i nanotechnologii, koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych regionalnego programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

Prelekcji oraz dyskusjom towarzyszyła wystawa tradycyjnych i ekologicznych wyrobów lokalnych producentów. Uczestnicy mogli m.in. posmakować lubaczowskich wędlin, chlebów czy wyrobów cukierniczych,a także zapoznać się z ofertą eko- kosmetyków czy środków ochrony roślin.

 

 

Iwona Buczko

Drukuj