Zespół Szkół w Lubaczowie “Solidarną Szkołą”!

Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie otrzymał pierwsze miejsce w konkursie „Solidarna Szkoła” organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja. Uroczysta gala, w czasie której wręczono nagrody, odbyła się 10 grudnia w sali Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Dodatkowo stypendyści i nauczyciele z 12 zwycięskich szkół zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na specjalne spotkanie z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą.

W organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja konkursie „Solidarna Szkoła” już po raz ósmy wyróżnione zostały szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w pozyskiwanie funduszy na stypendia dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin. Lubaczowski Zespół Szkół zebrał kwotę  17 233,41 zł. Tę kwotę  Fundacja Świętego Mikołaja podwoiła ( dzięki prowadzonym w szkole akcjom takim jak:  „Na wiosnę stypendia rosną”, „ Na dobry początek”, czy „Stypendium od Serca”),  a łącznie ze środkami finansowymi pozyskanymi z 1% podatku  w roku 2019 szkoła zebrała  37 000 zł i przyznała  stypendia 18 uczniom.

Otrzymanie tytułu Solidarna Szkoła to efekt szeregu podejmowanych przez szkołę działań,  możliwych do zrealizowania dzięki wielu zaangażowanym ludziom- m.in. dzięki właścicielom firm i przedsiębiorstw, stowarzyszeniom, fundacjom i  przedstawicielom instytucji publicznych, którzy nazywani są Darczyńcami. 20 listopada br.  podczas szkolnej  Gali Przedsiębiorczości  zostali oni nagrodzeni pamiątkowymi upominkami w podziękowaniu za udzielone wsparcie.

Źródło: www.stypendia.mikolaj.org.pl, www.zs-lubaczow.com
Drukuj