Powiat świętuje swoje 20-lecie [film]

20-lecie Powiatu Lubaczowskiego świętował 7 maja Samorząd Powiatu wraz z zaproszonymi gośćmi. Z tej okazji w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Lubaczowie została zorganizowana Jubileuszowa Sesja Rady Powiatu.

Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. radni minionych  i obecnej kadencji Rady Powiatu, byli i obecni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, służb,inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, a także wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu oraz duchowni, na czele z biskupem Mariuszem Leszczyńskim.  Na sesji nie zabrakło też przedstawicieli województwa podkarpackiego- marszałka Władysława Ortyla oraz wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresy Pamuły. W Sesji uczestniczyła także delegacja z rumuńskiego miasta Reghin.

Po występach artystycznych młodzieży pracującej pod kierunkiem Andrzeja Kindrata, dyrektora MDK w Lubaczowie, historię powiatu przedstawił Dariusz Sałek, historyk z Muzeum Kresów.  Minione dwie dekady powiatu podsumował natomiast starosta lubaczowski Zenon Swatek, dziękując przy tym wszystkim,którzy pracowali dla dobra Powiatu:

Przez minione lata Powiat wykonując ustawowe zadania, wpływał na codzienne życie mieszkańców. W tym miejscu dziękuję więc wszystkim, którzy przez ten czas trudzili się w pracy na rzecz naszej „małej Ojczyzny”, pracowali dla rozwoju powiatu, borykając się niejednokrotnie z różnymi przeciwnościami, realizowali powierzone im zadania, ale i sami wychodzili z inicjatywami. Rok 2019 jest nie tylko początkiem nowej kadencji, ale także rozpoczyna III dekadę działalności samorządu powiatu lubaczowskiego. Nadal będziemy dbać o potrzeby mieszkańców  i o rozwój naszej małej ojczyzny. Dlatego życzę nam wszystkim, by te najbliższe i te bardziej odległe dni pracy i aktywności  społecznej dawały jak najwięcej satysfakcji i radości, by były pełne entuzjazmu i zapału, prowadzących do realizacji kolejnych celów,  dalszego rozwoju Powiatu Lubaczowskiego dla dobra jego mieszkańców.

-Powiat lubaczowski jest usytuowany daleko od stolicy Podkarpacia, ale staramy się jako samorząd województwa robić wszystko, aby walczyć z tymi niedogodnościami. Inwestujemy w drogę Jarosław-Lubaczów, Jarosław-Bełżec, chcemy, żeby ten szlak był jak najlepszy, żeby było dobre połączenie z autostradą, bo to determinuje rozwój – zaznaczał z kolei marszałek Władysław Ortyl.

Ważnym momentem Sesji było nadanie tytułów “Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego”, które otrzymali:kardynał Marian Jaworski,  Biskup Mariusz Leszczyński, marszałek Władysław Ortyl, wieloletni starosta powiatu lubaczowskiego Józef Michalik,  dr Zygmunt Kubrak,  pośmiertnie  Andrzej Buczek oraz wieloletni radny Rady Powiatu Zbigniew Wróbel. Wyróżnione osoby złożyły także wpisy do księgi honorowej ( w imieniu śp. A.Buczka wpis złożyła żona) .

Osobom, które przez minione 20 lat pracowały na rzecz powiatu wręczono natomiast specjalne podziękowania. Odebrali je radni minionych  i obecnej kadencji Rady Powiatu, byli i obecni kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych, służb,inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, a także m.in. przedstawiciele mediów, w tym Adam Łazar.  Uhonorowano także posłankę Annę Schmidt- Rodziewicz, Iwana Karpę- Przewodniczącego Rejonowej Rady w Jaworowie, ks.Andrzeja Stopyrę, ks. Józefa Dudka, ks. Juliana Leńczuka oraz ks. Romana Karpowicza.

Wszyscy nagrodzeni tytułami i podziękowaniami otrzymali m.in. najnowszą publikację “20 lat Powiatu Lubaczowskiego”, dokumentującą i podsumowującą minione dwudziestolecie, prezentującą osiągnięcia Samorządu Powiatu i jego jednostek.

Na zakończenie uroczystości wystąpili młodzi akordeoniści pracujący pod kierunkiem Marka Majchera.  Po uroczystości na lubaczowskim Rynku można było także obejrzeć plenerową wystawę „Historia powiatu lubaczowskiego”.

Samorządowcy wszystkich szczebli spotkali się tego dnia jeszcze raz- o godz. 17:00 w Konkatedrze rozpoczęła się msza św. odpustowa ku czci Matki Boskiej Łaskawej Lwowskiej, połączona z  X Pielgrzymką Samorządów Województwa Podkarpackiego i Lubelskiego do Sanktuarium w Lubaczowie.

 

 

Drukuj