Prace konserwatorskie na terenie cmentarza w Zespole Cerkiewnym w Radrużu

Dobiegają końca prace konserwatorskie na terenie cmentarza w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. W 2019 roku Muzeum Kresów w Lubaczowie pozyskało środki na ten cel w kwocie 100 000 zł   z zasobów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ministra „Ochrona zabytków”.

W trakcie przeprowadzonych prac konserwatorskich, walory techniczne i estetyczne przywrócono 32 kamiennym nagrobkom, wykonanym z kamienia bruśnieńskiego przez słynnych w regionie i nie tylko, ludowych rzeźbiarzy z bruśnieńskiego ośrodka kamieniarskiego.

Prace pochodzące z „kamieniarskiego zagłębia bruśnieńskiego” można spotkać na rozległym obszarze wschodnich rubieży Podkarpacia jak również na wschód od granicy. Największe jednak skupiska prac kamieniarskich, w tym plastyki nagrobnej, krzyży przydrożnych, pomników etc.  spotykamy na obszarze dzisiejszego powiatu lubaczowskiego, gdzie stanowią one obok tradycyjnego budownictwa drewnianego, istotny element lokalnego pejzażu kulturowego.

Przywrócenie piękna kamiennych nagrobków, pozwoli na podniesienie walorów historycznych i artystycznych  Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, wpisanego na listę Pomników Historii oraz Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Drukuj