W Starym Dzikowie uczcili Obrońców Ojczyzny

W poniedziałek 16 września 2019 r. w Starym Dzikowie odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna dla uczczenia Obrońców Ojczyzny, Żołnierzy września 1939 roku, bitew obronnych Ziemi Lubaczowskiej w okolicach Dzikowa, Oleszyc i Ułazowa. Uczestniczył w niej pocztet sztandarowy Powiatu Lubaczowskiego oraz Wicestarosta Lubaczowski Paweł Głaz.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na placu przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie, skąd uczestnicy uroczystości przeszli do Kościoła na uroczystą Mszę Św. odprawioną przez ks. Roberta Mokrzyńskiego – proboszcza Parafii w Starym Dzikowie w asyście ks. Grzegorza Stankiewicza – Proboszcza Parafii w Cewkowie i ks. Rafała Łukiewicza – wikarego Parafii w Starym Dzikowie. Po zakończeniu mszy uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie przedstawili montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierownictwem p. Haliny Król.

Z kościoła wszyscy udali się na cmentarz w Starym Dzikowie, gdzie Wójt Gminy Stary Dzików Tomasz Jabłoński powitał zaproszonych gości oraz przybliżył wydarzenia września 1939 r. Harcerze odczytali apel poległych, a zgromadzone delegacje oddały hołd żołnierzom poprzez złożenie wiązanek pod Mogiłą Bohaterskich Obrońców Ojczyzny.

Na uroczystości patriotyczne przybyły delegacje i poczty sztandarowe: Powiatu Lubaczowskiego z Wicestarostą Pawłem Głazem, Miasta i Gminy Oleszyce z Burmistrzem Andrzejem Gryniewiczem, Szkoły Podstawowej w Starych Oleszycach z Dyrektorem Elżbietą Kuras, Zespołu Szkół w Lubaczowie z Dyrektorem Andrzejem Nepelskim, Nadleśnictwa Oleszyce z Nadleśniczym Stanisławem Zagrobelnym, Szkoły Podstawowej w Cewkowie z Dyrektorem Andrzejem Buksakiem, Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie z Dyrektorem Kazimierą Tracz. W uroczystości uczestniczyli również radni Gminy Stary Dzików, drużyna harcerska działająca przy Szkole Podstawowej w Cewkowie z opiekunem Panią Janiną Szkoda, Komendant Komisariatu Policji w Oleszycach podkom. Jarosław Wojtak oraz mieszkańcy gminy Stary Dzików.
Uroczystości takie wspierają w dużej mierze proces wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i poszanowaniu tradycji.

Źródło: UG Stary Dzików

Foto: UG Stary Dzików

 

Drukuj