Roztocze jako jedna marka turystyczna- Marszałkowie Podkarpacia i Lubelszczyzny podpisali list intencyjny

Dziś (22.listopada) podczas V Transgranicznego Forum Turystyki w Baszni Dolnej, organizowanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, został podpisany list intencyjny pomiędzy Województwem Podkarpackim a Województwem Lubelskim, dotyczący współpracy subregionu ROZTOCZE jako jednej marki turystycznej. W wydarzeniu uczestniczył Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski oraz Paweł Głaz- Wicestarosta Lubaczowski.

Współpraca obu województw rozpoczęła się w maju br.  od  zorganizowanego w lubaczowskim Muzeum Kresów posiedzenia zarządów województw,  kiedy to marszałkowie podpisali „Deklarację o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Województwem Lubelskim na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu Regionów”. Zarówno województwo podkarpackie, jak i lubelskie są też beneficjentem programu Polska Wschodnia i są w związku z tym zobowiązane do przygotowywania wspólnych projektów.

-Jesteśmy też w tym czasie, kiedy przygotowujemy strategie rozwoju w związku z tym musimy przygotowywać się do tego pod względem planowania, prognozowania i przygotowywania wspólnych działań strategicznych. Do tego musimy podejść projektowo, bo właśnie działania związane z promocją wspólnej marki jest takim podejściem projektowym  (…) Myślę, że dzięki temu nie będziemy mówić o Roztoczu lubelskim, czy podkarpackim, ale będziemy mówić wspólnym językiem – Roztocze – podsumował Marszałek Władysław Ortyl.

-Dwa samorządy, które będą promować markę „Roztocze” będą mogły to robić teraz jeszcze skuteczniej. Roztocze jest piękne po obu stronach granic województw, dlatego warto będzie pokusić się o rozwój tej marki w ramach konkretnych działań na przykład realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, bo tam są konkretne pieniądze, po które możemy wspólnie sięgać- wyliczał z kolei  Marszałek Jarosław Stawiarski. 

W podpisanym przez marszałków liście intencyjnym wyrażona jest wola podjęcia współpracy na rzecz stworzenia jednej wspólnej, spójnie zarządzanej marki turystycznej „Roztocze”. W tym celu postulowane jest m.in. opracowanie audytu zasobów całego subregionu, a także stworzenie dla niego jednej strategii marki i rozwoju turystyki, wraz z programem wdrożenia.

Podpisanie listu poprzedziło zaplanowane na 28.listopada podpisanie porozumień o współpracy między Powiatem Lubaczowskim a Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Powiatem Tomaszowskim, obejmujących również działania promujące Roztocze, bez dzielenia go pod względem geograficznym, tj. m.in. starania na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju czy wykreowania markowego produktu turystycznego Roztocza. Porozumienia zostaną podpisane podczas Sesji Rady Powiatu, która rozpocznie się o godz.9:30 w sali narad Starostwa.

W dalszej części forum wypełniły wystąpienia i prezentacje specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi kulinariami oraz ich wykorzystaniem w promocji regionów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Hubert Gonera (“Rola produktów regionalnych w wyborze turystycznych podróży”), Łukasz Łuczaj („Dzika kuchnia”) czy Bartosz Wilczyński (“Enoturystyka”). Integralną częścią Forum było„Gotowanie na żywo”, które poprowadził Jarosław Uściński, jeden z najbardziej utytułowanych polskich szefów kuchni.

 

Iwona Buczko

 

 

Drukuj