Roztocze uznane za Rezerwat Biosfery UNESCO!

walory_turystyczme_10

19 czerwca 2019 roku Roztocze dołączyło do o Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO- obszarów chronionych, zawierających cenne zasoby przyrodnicze.

Program UNESCO „Człowiek i biosfera” (MAB) 19. czerwca dodał 18 nowych lokalizacji w 12 krajach do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery, która obecnie obejmuje 701 rezerwatów biosfery w 124 krajach na całym świecie. Wśród nich znalazł się Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”. Obszar Rezerwatu wynoszący 297 000 ha (po polskiej stronie) zlokalizowany jest w woj. lubelskim i podkarpackim obejmując swoim zasięgiem powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski oraz powiat jaworowski i żółkiewski na Ukrainie (tu rezerwat liczy 74 887 ha).

Wpisanie Roztocza do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO to uznanie na arenie międzynarodowej jego wybitnych wartości naturalnych, krajobrazowych i kulturowych. Obecność na liście ma pomóc m.in. w tworzeniu mechanizmów mających na celu ratowanie zasobów naturalnych i kulturowych, rozwoju badań naukowych, monitorowaniu i edukacji ekologicznej, czy  mocnym zaznaczeniu Roztocza na mapie turystycznej Europy.

Drukuj