Rusza nabór w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Już 17. listopada ruszy nabór wniosków w ramach „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020″. Dotację na projekty angażujące w różny sposób obywateli (związane m.in. z rozwojem wolontariatu, integracją społeczności lokalnej, wspierające rozwój ekonomii społecznej czy realizujące aktywne formy integracji społecznej) mogą otrzymać m.in. organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe. Wysokość dotacji to od 20 tys.zł do nawet 120 tys. zł.

Na początku listopada w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zorganizowano spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, którego tematem był „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020″. W konferencji uczestniczyły wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i wicewojewoda Lucyna Podhalicz, a także m.in. eksperci z Narodowego Instytutu Wolności, którzy zaprezentowali regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przedstawiciele podkarpackich samorządów, kół gospodyń wielskich, ochotniczych straży pożarnych, kół sportowych, fundacji i stowarzyszeń, a także reprezentanci Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W Edycji  2020, dotację można otrzymać na projekty społeczne w ramach priorytetów:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwoprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  2. Priorytet Aktywni obywateleprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządoweprojekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

O dotację mogą się starać:

  1. organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia ( w tym stowarzyszenia zwykłe) i fundacje, a także kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń
  2. koła gospodyń wiejskich, jeżeli zysk przeznaczają na cele statutowe
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
  4. spółdzielnie socjalne
  5. spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe działające w formie spółki non-profit

Podmioty uprawnione do aplikowania, muszą posiadać status organizacji pożytku publicznego (opp).

Wysokość dotacji wynosi od 20 tys.zł do 120 tys.zł. Termin realizacji zadań: 1.stycznia do 30. listopada 2020 roku.

Informacje nt. naborów można znaleźć na stronie FIO 

 

Źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl

IB

Drukuj