Hufiec ZHP Lubaczów ma nowego komendanta

12 listopada w sali narad Starostwa Powiatowego odbył się Zjazd Zwykły Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie.  Podczas spotkania wybrano nowe władze Hufca, w tym komendanta, którym została dh hm Anna Hawrylak. Zjazd był także okazją do wręczenia podziękowań dla lubaczowskich harcerzy.

Na zastępcę komendanta została wybrana dotychczasowa komendant- dh hm Danuta Kacprzak, a na członków Komendy: dh Renata Lechocińska, pwd Kinga Kornaga i  pwd Elżbieta Kudyba.

Spotkanie, w którym uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Chorągwi Podkarpackiej  ZHP oraz  reprezentanci samorządu Powiatu Lubaczowskiego, było również okazją do podziękowań dla aktywnie działających w lokalny środowisku harcerzy z lubaczowskiego Hufca.

Wyróżnieni  harcerze z rąk Marty Tabaczek, Przewodniczącej Rady Powiatu w Lubaczowie oraz Starosty Lubaczowskiego Zenona Swatka, za m.in. “aktywne uczestnictwo  w  uroczystościach organizowanych na terenie Powiatu Lubaczowskiego, za wysiłek wkładany w wychowanie młodego pokolenia, za czas poświęcony zuchom i harcerzom, za wytrwałość i gotowość do służby”, otrzymali listy gratulacyjne i książkowe upominki.

Wręczono także złote, srebrne i brązowe “Krzyże za zasługi dla harcerstwa”. Podziękowaniami “za wsparcie,  zrozumienie harcerskich działań i otwarcie na potrzeby Hufca ZHP Lubaczów” zostali z kolei uhonorowani: Marta Tabaczek- Przewodnicząca Rady Powiatu w Lubaczowie, Zenon Swatek- Starosta Lubaczowski, Krzysztof Szpyt- Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz Wiesław Kapel- Wójt Gminy Lubaczów, który otrzymał również statuetkę “Orzeł Chorągwi Podkarpackiej ZHP”, przyznawaną za wsparcie i życzliwość okazywaną harcerzom.

 

 

 

Iwona Buczko

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj