Filmowe podsumowanie października

Zapraszamy na filmowe podsumowanie wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe lub jego jednostki oraz spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Powiatu!

IB

Drukuj