Spotkanie Euroregionu Karpackiego w Lubaczowie

W piątek (7.02) Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki zaprosili na spotkanie informacyjne, związane z rozpoczęciem prac nad utworzeniem Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”. To nowatorska inicjatywa, pożądana z punktu widzenia nowego podejścia Komisji Europejskiej do rozwoju obszarów przygranicznych- przekonywał  Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska.

W spotkaniu wziął udział Starosta Lubaczowski Zenon Swatek, goście z Ukrainy, przedstawiciele gmin z terenu powiatu, przedstawiciele kluczowych partnerów gospodarczych, społecznych i pozarządowych.

 Transgraniczny Obszar Funkcjonalny „Brama Przemyska” obejmuje po stronie polskiej terytorium powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz miasto na prawach powiatu- Przemyśl, a po stronie ukraińskiej rejon Mościcki, Jaworowski, Drohobycki i Samborski.

To kolejny Transgraniczny Obszar Funkcjonalny- po  TOF “Kremenaros” i “Beskid Niski”, który będzie bardzo ważnym instrumentem i regulatorem na Pograniczu. W toku prezentacji postaram się pokazać Państwu, że na ziemi lubaczowskiej czy  jaworowskiej jest duży potencjał, byśmy wspólnie podeszli do nowych wyzwań rozwojowych- tłumaczył D. Lasek, który uczestnikom przedstawił założenia, struktury i mechanizmy współpracy oraz plan działań, związany z rozpoczęciem pracy na utworzeniem TOF “Brama Przemyska”.

Podczas spotkania przedstawione zostały również mechanizmy projektowania produktu turystycznego dla obszaru powiatu w ramach Marki Karpackiej CARPATHIA.

 

Fot. M.Materniak

Drukuj