V sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

28 lutego 2019r. w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Radni oraz Zarząd Powiatu i zaproszeni goście, zebrali się na V Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

W porządku obrad znalazło się:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na obszarze województwa podkarpackiego.
 4. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 5. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Kierownika Nadzoru Wodnego w Lubaczowie z działań podejmowanych na terenie powiatu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/39/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.01.2019r. w strawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.,
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i oddanie w najem bez przetargu aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację 2019r.
 10. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 11. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.
Drukuj