W Lubaczowie o efektach Funduszowego Pakietu Antywirusowego

O tym jak działa i co jest jeszcze potrzebne w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego rozmawialiśmy dziś w Lubaczowie. Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkań z przedsiębiorcami i samorządowcami zachęcała do korzystania z Funduszy Europejskich. Ponad 14 mld zł przeznaczonych na walkę z koronawirusem i gospodarczymi skutkami pandemii jest wykorzystywanych jako uzupełnienie rządowej Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Samorządowej.

Lubaczów jest kolejnym po Ostrowie i Rymanowie miejscem w województwie podkarpackim, w którym Jarosińska-Jedynak odpowiadała na pytania przedsiębiorców o możliwości korzystania ze wsparcia antycovidowego.

Na dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego samorząd  województwa podkarpackiego przeznaczył ponad 70 mln zł – mówiła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W powiecie lubaczowskim objęło ono blisko tysiąc mikroprzedsiębiorców, którym wypłacono już milion złotych z zarezerwowanych ponad 2 mln zł na ten cel. Z takiego wsparcia korzystają też samozatrudnieni (wypłacono 250 tys. zł z zarezerwowanych 690 tys.) i organizacje pozarządowe (3 tys. zł).

Minister Jarosińska-Jedynak przypomniała także, że w ramach finansowanych z funduszy europejskich projektów antycovidowych kupowano aparaturę medyczną, środki ochrony indywidualnej takie jak kombinezony, fartuchy i środki do dezynfekcji. Wsparcie dla szpitali z programu Infrastruktura i Środowisko przekroczyło 465 mln zł. W przypadku sektora transportu organizatorzy oraz przewoźnicy również otrzymali możliwość zwiększenia kosztów projektów o działania łagodzące skutki epidemii – mycie i dezynfekcja taboru oraz infrastruktury transportu miejskiego, środki ochrony osobistej pracowników. Działania wspierające objęły też transport kolejowy – dopuszczono możliwość kwalifikowania wydatków związanych z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii. Podobnie w sektorze transportu drogowego – beneficjentom realizującym projekty konkursowe w miastach na prawach powiatu umożliwiono zwiększenie kosztów projektów oraz kwalifikowanie wydatków związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii.

Funduszowy Pakiet Antywirusowy to zmiany w prawie polskim i unijnym oraz fundusze, które wykorzystujemy, by wesprzeć przedsiębiorców, pracowników i samorządowców oraz beneficjentów w niwelowaniu skutków koronawirusa. Specustawa funduszowa została przyjęta w kwietniu i razem ze zmianami w prawie unijnym umożliwiła przesuwanie dostępnych funduszy unijnych na walkę z pandemią i jej skutkami. Pomaga też tym, którzy w tej chwili realizują inwestycje z dofinansowaniem unijnym – pozwala na przykład wydłużać nabory i przedłużać terminy rozliczania projektów.

 

Źródło: www.gov.pl

Fot. M.Materniak

Drukuj