Wesoła Gromadka z Oleszyc zwycięzcą Przeglądu Herody 2020

Siedem grup wzięło udział w tegorocznym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych “Herody 2020”, który 26.stycznia odbył się w sali teatralnej lubaczowskiej Konkatedry.  Z główną nagrodą wyjechał z Lubaczowa teatrzyk “Wesoła gromadka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach.

Przegląd ma umożliwić dzieciom i młodzieży prezentację zachowanej tradycji “Herodów” ziemi lubaczowskiej. Dzięki temu, że niektórzy uczestnicy sięgają do starych (nawet przedwojennych!) scenariuszy przedstawień herodowych, możliwe jest zachowanie tej pięknej tradycji dla młodszych pokoleń.

Przedsięwzięcie było adresowane do uczniów szkół podstawowych i średnich, dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Komisja, której przewodniczył Piotr Zubowski- dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, oceniała m.in. teksty i wykonanie pastorałek oraz kolęd i tekstów winszujących, teksty scenariusza,  zgodność z tradycją oraz dobór strojów, rekwizytów i przebrań.

Główną nagrodę otrzymał teatrzyk “Wesoła gromadka” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach, który przedstawił tradycyjne Herody, oparte na dawnych zapiskach. Drugie miejsce przyznano zespołowi teatralnemu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Biłgoraja, a trzecie grupie kolędniczej ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju.

Organizatorami i sponsorami konkursu byli: Parafia Konkatedralna w Lubaczowie, Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, a współorganizatorami: Powiat Lubaczowski, Miasto Lubaczów i Gmina Lubaczów.

 

IB

Mat. filmowe: I. Buczko

Fot. M. Materniak

Drukuj