Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

 tel.: 16 632 87 26
e-mail: j.wojciechowski@lubaczow.powiat.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału A.B.R.:
Roman Ziomek
tel.: 16 632 87 22