XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Cieszanowie

Zarząd Powiatowy ZOSP w Lubaczowie, Starosta Lubaczowski, Komendant Powiatowy PSP w Lubaczowie  oraz Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zapraszają 15. września na stadion sportowy w Cieszanowie, na XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych .

W programie:

11.30 – 11.45 – otwarcie zawodów,

12.00 – 13.30 – starty w konkurencji musztra,

13.30 – 15.00 – starty sztafety pożarniczej MDP, grupa A i C,

15.00 – 17.15 – starty w konkurencji ćwiczenia bojowego MDP, grupa C i A

17.30 – 18.15 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów, okolicznościowe przemówienia i wystąpienia zaproszonych gości,

18.15 – 18.30- oficjalne zakończenie zawodów

 

Drukuj