Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XIV Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych

„Obiecujemy też, że zgodnie z nauką i apelami Jana Pawła II, będziemy dbać o osoby potrzebujące wsparcia i opieki, będziemy z troską i zaangażowaniem pochylać się nad sprawami naszych Małych Ojczyzn, zabiegając o dobro wspólne i wszystkie te obszary życia społecznego, które decydują o jego sile. Klęcząc dzisiaj przed Twoim obliczem i dziękując za Twoje codzienne wsparcie, jednocześnie prosimy: pomóż nam kochać nasze Małe Ojczyzny, dbać o ich dobrobyt  i wzajemną współpracę. Niech Twoja łaska i miłosierdzie towarzyszą nam na każdym kroku i każdego dnia naszej pracy”- tak brzmi fragment zawierzenia lokalnych wspólnot Matce Bożej, którego w niedzielę 7 maja podczas XIV Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie dokonał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Pielgrzymki podkarpackich i lubelskich samorządowców odbywają się co roku, 7 maja w dzień ustanowionego przez papieża Benedykta XVI odpustu ku czci Matki Boskiej Łaskawej. Samorządowcy spotykają się przed cudownym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, przed którym  król Jan Kazimierz w 1656 roku składał Śluby Lwowskie, by zawierzyć Jej sprawy swoich małych ojczyzn.

W tegorocznych uroczystościach wzięli udział między innymi: Anna Schmidt – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Teresa Pamuła i  Poseł Adam Śnieżek- Posłowie na Sejm RP, a także Paweł Bakunec – Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Marszałek Władysław Ortyl, a  Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed – Członek Zarządu,  zaś administrację lwowską Andrzej Sulim – Przewodniczący Lwowskiej Rady Rejonowej. Obecni byli również starostowie powiatów sąsiadujących z powiatem lubaczowskim, lubaczowscy samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, administracji państwowej, podkarpackich instytucji, a także duchowni- na czele z Arcybiskupem Seniorem Józefem Michalikiem oraz Biskupem Seniorem Marianem Buczkiem, który przewodniczył mszy św. w intencji samorządowców oraz o pokój na Ukrainie.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki było zawierzenie lokalnych wspólnot Matce Bożej. Akt Zwierzenia odczytał Marszałek Władysław Ortyl, który w imieniu samorządowców, powiedział:

(…)   Największą naszą troską i zmartwieniem jest tocząca się już od ponad roku brutalna wojna na Ukrainie, która niszczy kraj naszych sąsiadów, niesie śmierć i ogromne cierpienie. Atak putinowskiej Rosji rujnuje dobrostan tysięcy niewinnych ludzi, niweczy plany młodych pokoleń, burzy bezpieczne życie, a starszym odbiera spokój (…)

Podczas uroczystości Dziekan Lubaczowski ks. Andrzej Stopyra z rąk przedstawicieli Bractwa św. Stanisława odebrał odznaczenie dla Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Na zakończenie głos zabrał  Marszałek Władysław Ortyl, który w imieniu wszystkich samorządowców oraz gości podziękował arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za homilię i modlitwę o pokój, a także  Paweł Bakunec – Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, dziękując w imieniu narodu ukraińskiego wszystkim Polakom oraz rządzącym za wciąż okazywaną pomoc i wsparcie.

Uroczystości odpustowe zakończyło złożenie kwiatów na grobie ks. kardynała Władysława Rubina oraz biskupów- Jana Nowickiego i Mariana Rechowicza w krypcie pod Konkatedrą.

 

Źródło:https://podkarpackie.pl/

Drukuj