XXXV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

XXXV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2021r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie Uchwały Nr XXXV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie podjęcia współpracy miedzy Powiatem Lubaczowskim i Powiatem Saarpfalz w Kraju Saary w Republice Federalnej Niemiec.
 7. Podjęcie Uchwały Nr XXXV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego  przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 8. Podjęcie Uchwały Nr XXXV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.                                  
Drukuj