Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów stanowiących mienie Powiatu Lubaczowskiego administrowanych przez Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie