Zapraszamy do Radruża!

Turyści licznie odwiedzający w sezonie letnim Zespół Cerkiewny w Radrużu, oprócz samej cerkwi- perły UNESCO, mają do dyspozycji także dawny sklep- obiekt muzealny z zapleczem socjalnym, a w nim m.in. wystawy nawiązujące do historii naszych ziem.

Niepozornie wyglądający w ostatnich dekadach budynek powrócił  do swej pierwotnej formy, wzbogaconej dodatkowo o niezbędne elementy służące nowej funkcji. Muzeum Kresów w Lubaczowie przeprowadziło w nim prace remontowo-konserwacyjne, w trakcie których udało się odsłonić oryginalne kamienne ściany, które doskonale korespondują z architekturą kamiennych murów wokół zabytkowej cerkwi.  Nie zabrakło też drewnianych elementów – szerokiego tarasu i ganku, którym nadano cechy nawiązujące do lokalnej architektury z początków XX wieku.

Zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz budynek jest dostosowany do potrzeb turystów, którzy mogą zapoznać się na przygotowanych ekspozycjach  z historią naszych ziem, czy po prostu chwilę odpocząć przed dalszą podróżą po Ziemi Lubaczowskiej.

Zakończony w ub. roku remont był finansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 1 613 773, 68 PLN.

Na jesień Muzeum Kresów w wyremontowanym  budynku przygotowuje  nową wystawę, związaną z postacią Janusz Burka (1942-2009), niezapomnianego pedagoga, regionalisty i artysty malarza związanego z ziemią lubaczowską i horyniecką.

O tym, co aktualnie czeka na turystów w Radrużu mówili nam m.in. dyrektor Muzeum Kresów Tomasz Róg oraz przewodnik Ryszard Urban.

Tekst: I.Buczko

Kamera: A. Pliszka

 

 

 

 

Drukuj