O potencjale Roztocza na konferencji z Marszałkiem

Konferencją “Odkrywamy Roztocze Wschodnie” w Cafe Sanacja w Horyńcu, wystartował dziś (26. lipca) Festiwal Dziedzictwa Kresów 2019. Podczas spotkania prelegenci oraz goście- wśród nich. m.in. Marszałek Władysław Ortyl oraz Starosta Zenon Swatek- dyskutowali o potencjale Roztocza, ale i potrzebach, które należy jak najszybciej zrealizować, by móc w pełni korzystać z jego bogactwa.

Pierwsza konferencja poświęcona odkrywaniu potencjału Roztocza odbyła się 4 lata temu. Jej pokłosiem było przede wszystkim powstanie Związku Międzygminnego Ziemia Lubaczowska, do którego akces zgłosił na początku br.  Powiat Lubaczowski.  Dotąd do związku należało 8 samorządów gminnych z terenu powiatu, które poprzez działalność w Związku mają integrować i wspierać rozwój regionu, opierając się na zasobach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych oraz potencjale gospodarczym.

Czekamy z niecierpliwością, aż formalności zakończą się i będziemy mogli zacząć w pełnym zakresie współdziałać dla rozwoju naszego terenu. Rozmawialiśmy także z Panem Marszałkiem o planach kolejnej konferencji, tym razem poświęconej nowej perspektywie budżetowej, nowemu RPO. Chcielibyśmy w Uzdrowisku Horyniec zastanowić się nad perspektywami rozwojowymi i nad drobniejszymi potrzebami naszego regionu, a zwłaszcza Roztocza, które jest-obok Bieszczadów- drugim płucem Podkarpacia– zdradził Starosta Zenon Swatek.

Na konferencję przyjechał do Horyńca także m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl- współorganizator samej konferencji, ale i całego Festiwalu Dziedzictwa Kresów, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Teresa Pamuła, Wicestarosta Lubaczowski Paweł Głaz, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu oraz przedstawiciele sektora turystycznego.

Wśród prelegentów znalazł się m.in. Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego, Bartłomiej Walas-Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej czy Adam Mikołajczyk- prezes Europejskiego Instytut Marketingu Miejsc BEST PLACE.

Dzisiejsza konferencja to element promocji nie tylko Podkarpacia,ale przed wszystkim Ziemi Lubaczowskiej, którą próbujemy rozwijać pod względem gospodarczym, społecznym, a w szczególności turystycznym. Jest ona też  kolejnym elementem naszych działań informacyjnych i niejako podsumowaniem ustaleń i wniosków, które zostały podjęte na podobnym spotkaniu w 2015 roku–  mówił na początku sympozjum Wiesław Kapel, przewodniczący Zarządu ZM Ziemia Lubaczowska.

Marszałek W. Ortyl zwrócił uwagę na problem, którego nie kryją też lubaczowscy samorządowcy, a mianowicie kwestię dostępności komunikacyjnej powiatu lubaczowskiego:

Roztocze trzeba odkrywać, brać tu “drugi oddech”, to wszystko prawda, ale czego jeszcze brakuje? Kwestie komunikacyjne to podstawowe ograniczenie, aby udostępnić ten wielki potencjał Roztocza, który zyskał jeszcze na jakości po otrzymaniu tytułu Rezerwatu Biosfery UNESCO (…) Znajdujemy się obecnie w ważnym momencie, kiedy nowelizowana jest Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na najbliższe lata. Ziemia Lubaczowska w tej strategii jest, ale to co się działo w ostatnich miesiącach, podpisane porozumienia, tytuł Rezerwatu UNESCO, wymaga, by ją usytuować w tej strategii lepiej. Będziemy ją więc eksponować i w strategii i w RPO województwa, by poprawić tutaj komunikację, drogi na Roztoczu, tym bardziej w kontekście budowy drugiego mostu na Sanie w Jarosławiu– zapewniał Marszałek Ortyl.

W dalszej części spotkania zaproszeni specjaliści  mówili m.in. o zarządzaniu turystyczną marką lokalną, zrównoważonej turystyce w kontekście potencjału Roztocza czy optymalnym modelu wdrażania marki Roztocze. Na pytanie czy uzyskanie przez Roztocze tytułu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery  UNESCO jest dla szansą czy zagrożeniem, odpowiadał z kolei  Tadeusz Grabowski z Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jak się okazuje, zależy to tylko od nas- mieszkańców, samorządów, organizacji samorządowych.

Na zakończenie posiedzenia zaprezentowano raport z objazdu studyjnego, a także materiał  „Ziemia Lubaczowska w filmie”, „Ziemia Lubaczowska w publikacjach” oraz wystawę „Ziemia Lubaczowska w zdjęciach”.

 

Tekst: I. Buczko

Zdjęcia: A. Pliszka

 

Drukuj