OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1641R Lipsko – Granica Województwa – Brzeziny w km 1+640 – 5+700