Wojewoda o 500+ w Lubaczowie

W piątek 26. lipca z mieszkańcami powiatu spotkała się Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, która na lubaczowskim rynku przedstawiła informacje o zmianach w rządowym programie “Rodzina 500+”. Wojewodzie towarzyszył Starosta Zenon Swatek oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła.

Podczas wizyty mieszkańcy powiatu lubaczowskiego mogli odebrać ulotki i broszury informacyjne oraz uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące programu.

Dzięki wprowadzonym  zmianom, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Każdy, kto złoży wniosek w okresie lipiec-sierpień może liczyć na wypłatę świadczenia ( z wyrównaniem od lipca) najpóźniej do 31 października.

Informacje o programie “Rodzina 500+” można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

Tekst: I. Buczko

Zdjęcia: I. Buczko

Mat.filmowe: A. Pliszka

Drukuj