ZAPYTANIE OFERTOWE: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli objętych realizacją projektu “Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego”