Zespół ludowy Sonina z Grand Prix Przeglądu “Wątki folkloru ludowego”

11 zespołów obrzędowych z województwa podkarpackiego i lubelskiego, prezentowało ludowe zwyczaje i obrzędy podczas XVIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Grup Obrzędowych „Wątki folkloru ludowego” 2. lutego w Starym Dzikowie. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Starosta Powiatu Lubaczowskiego.

Uczestnicy pokazali  m.in. fragmenty staropolskiego wesela, widowisko dotyczące narodzin dziecka i emocji, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu, wyrabianie gromnic, tradycje kolędnicze i wiele innych ciekawych obrzędów i zwyczajów, które dziś są już tylko wspomnieniem.

Komisja w składzie:

Inka Kamińska– aktor, instruktor teatralny z CK w Przemyślu

Jerzy Dynia – muzyk, folklorysta z Rzeszowa

dr Andrzej Karczmarzewski – etnograf z Rzeszowa,

po obejrzeniu 11 prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • Nagrodę Grand Prix pieniężną w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu dla Zespołu Ludowego SONINA z Soniny  za spektakl „Wesele Sonińskie – kołacz”
  • Dwie równorzędne I Nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł (sześćset złotych) każda, dla:

Zespołu Obrzędowego LASOWIACZKI z Baranowa Sandomierskiego za spektakl „Na Gromniczną” (nagroda ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie)

Zespołu Obrzędowego TKACZE z Wysokiej  za spektakl „Jesienny wieczór u tkacza Zembronia” (nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Stary Dzików)

  • II Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł (pięćset złotych) ufundowana przez  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie (400 zł) i Centrum Kulturalne w Przemyślu (100 zł) dla Zespołu Folklorystycznego FOLUSZ z Giedlarowej za spektakl „Z Kozą na Nowy Rok”
  • III Nagroda pieniężna w wysokości 400 zł (czterysta złotych) ufundowana przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie dla  Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego JARZĘBINA z Bukowej za spektakl „Kumie zróbcie mi gromnice”.

Pozostałe grupy otrzymały wyróżnienia i nagrody w wysokości 300 zł. Wszystkie zespoły wyjechały też z Dzikowa z pamiątkowymi „Gliniakami’, ufundowanymi przez Wójta Gminy Stary Dzików.

Organizatorami Przeglądu byli: Wójt Gminy Stary Dzików, Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, Centrum Kulturalne w Przemyślu, a współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, zaś patronat honorowy sprawował Starosta Lubaczowski.

Fot. K.Stępień/ Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie

Tekst: I. Buczko

Drukuj