Zgłoszenie zmiany danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 59146 OLESZYCE (21146N!) KPR OLESZYCE ZIELONA, zlokalizowanej w miejscowości Oleszyce, ul. Zielona 4B, gm. Oleszyce, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.