Związek Powiatowo- Gminny „Ziemia Lubaczowska” zbuduje infrastrukturę turystyczną

W czwartek 23.września w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie została podpisana umowa na wykonanie zadania „Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres zadania obejmuje:

  • Budowę wieży widokowej, miejsc postoju kamperów, miejsc obsługi rowerzystów wraz z grillem w miejscowości Nowe Sioło.
  • Budowę wieży widokowej miejsc postoju i budynku obsługi kamperów oraz miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Horyniec- Zdroj.
  • Budowę wieży widokowej w miejscowości Borowa Góra.
  • Budowę budynku obsługi kamperow, miejsc obsługi rowerzystow wraz z grillem oraz lokalizacja miejsc postoju dla kamperów w miejscowościach Basznia Dolna i Basznia Górna.
  • Budowę parku linowego w miejscowości Basznia Dolna.
  • Budowę wieży widokowej, miejsc obsługi rowerzystów wraz z grillem, miejsc postoju i budynku
    obsługi kamperow w miejscowości Jędrzejówka.
  • Budowę miejsca obsługi kamperów i infrastruktury turystycznej na działce sąsiadującej z terenem Parku Podworskiego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.
  • Rewitalizację terenu, budowa miejsc obsługi rowerzystów, placu zabaw i tężni na terenie miasta Lubaczowa.

 

Finansowanie zadania:

Wartość całkowita robót budowlanych wynosi  9.877.000 zł.

Dofinansowanie z Programu Polski Ład to 8.889.300 zł, a wkład własny Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska” to   987.700 zł.

Termin realizacji zadania: 30.06.2024 r.

 

Drukuj