Witamy w Powiecie Lubaczowskim!

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia l marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późno zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. (więcej…)

Msza św. w intencji Ojczyzny i o pojednanie w narodzie

Starosta Lubaczowski, Burmistrz Miasta Lubaczowa oraz Wójt Gminy Lubaczów, serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu lubaczowskiego na mszę św. w intencji Ojczyzny, o pojednanie w narodzie i spokój duszy pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. Nabożeństwo zostanie odprawione w sobotę 19. stycznia o godz. 18:00 w Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie.